Skutki aborcji

Bezpieczna aborcja nie istnieje

Amerykański badacz John F. Thorp z Uniwersytetu Karoliny Północnej stwierdził, że „bezpieczna aborcja” nie istnieje. Tak jak inne procedury chirurgiczne, terminacja ciąży niesie ze sobą ryzyko wystąpienia krwawienia, infekcji i urazu narządów wewnętrznych. Powikłania po aborcji możemy podzielić na dwie grupy: bezpośrednie i odległe .

Bezpośrednie powikłania poaborcyjne

Bezpośrednie komplikacje po terminacji ciąży wiążą się z takimi problemami, jak: krwotok z macicy, uszkodzenie macicy, uszkodzenie szyjki macicy, infekcja narządu rodnego oraz miednicy, aż do zapalenia otrzewnej.  Jednym z najczęstszych powikłań jest niekompletna aborcja, wymagająca dalszej interwencji chirurgicznej. Nawet legalna aborcja, przeprowadzona w szpitalu, wiąże się z ryzykiem wstrząsu septycznego, który może prowadzić do śmiertelnej w skutkach infekcji (ok. 30% zgonów związanych z aborcją spowodowana jest wystąpieniem infekcji). Ryzyko wystąpienia bezpośrednich komplikacji zależy m.in. od sposobu przeprowadzenia aborcji. Badania pokazują, że ok. 2-6% aborcji kończy się bezpośrednimi komplikacjami.

Przyczyny powikłań po aborcji

Według amerykańskiego podręcznika ginekologii i położnictwa najczęstszymi przyczynami komplikacji po aborcji są:  błąd  w oszacowaniu stopnia zaawansowania ciąży; błąd popełniony podczas opróżniania macicy; nienależyta staranność wykonywania zabiegu sprzyjająca urazowi i problemy zdrowotne u pacjentek.

Odległe skutki aborcji

Odległe w czasie skutki aborcji dotyczą nie tylko samej kobiety, ale również zdrowia jej kolejnych dzieci urodzonych w wyniku ciąży następującej po przebytej aborcji. Do jednego z najczęstszych ubocznych skutków aborcji należy wzrost ryzyka przedwczesnego porodu. Przebyta aborcja powoduje też znaczący wzrost ryzyka wystąpienia ciąży pozamacicznej oraz łożyska przodującego. Ponadto, aborcja wielokrotnie zwiększa ryzyko poronienia w kolejnej ciąży oraz urodzenia martwego dziecka. Przebyta aborcja ma także związek ze wzrostem ryzyka wtórnej niepłodności.

Do odległych skutków aborcji można również zaliczyć problemy psychiczne kobiety, np. zaburzenia nastroju, myśli samobójcze, ryzykowne stosowanie używek, uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Między innymi te objawy składają się na zespół poaborcyjny, który wymagałby osobnego omówienia. W kontekście aborcji możemy mówić też o syndromie ocaleńca, który dotyczy rodzeństwa dzieci pozbawionych życia przez aborcję i wiąże się z problemami natury psychicznej.

Aborcja a nowotwory

Pisząc o skutkach aborcji, nie sposób pominąć kwestii nowotworów.  Każda kobieta, której proponuje się aborcję, powinna zostać poinformowana o ryzyku wystąpienia nowotworu. Istnieje obszerna literatura naukowa dokumentująca związek między przebytą aborcją a zwiększonym ryzykiem występowania raka piersi. Kolejne aborcje przebyte przez kobietę dramatycznie zwiększają to ryzyko – nawet dwunastokrotnie. Według niektórych badań, terminacja ciąży powoduje większy wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi niż otyłość czy bierne palenie. Z powodu aborcji wzrasta  również ryzyko innych nowotworów – szyjki macicy, jajnika, endometrium. Istnieją badania wykazujące związek między przebytą przez kobietę aborcją a wzrostem ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a także wystąpienia jednego z podtypów ostrej białaczki limfatycznej u dzieci urodzonych w wyniku kolejnej ciąży kobiety.

Podsumowanie

Każda aborcja, niezależnie od sposobu jej przeprowadzenia, jest ogromną ingerencją w organizm kobiety, którego funkcjonowanie, mi.n. hormonalne, nastawione jest na ochranianie i odżywianie rozwijającego się w nim dziecka. Przerwanie ciąży, chirurgiczne czy farmakologiczne, zawsze niesie ze sobą mniejsze lub większe ryzyko wystąpienia powikłań. Każda kobieta powinna zostać poinformowana o możliwych konsekwencjach, tym bardziej dzisiaj, gdy tak często akcentuje się prawa kobiet.

Na podstawie „Ekologia prokreacji.Vademecum”, praca zbiorowa pod red. N. Ejtminowicz, K. Urban, A. Zięby, Kraków 2021.

Czytaj więcej: https://aborcja.net.pl/aborcja-farmakologiczna/